Ansatte i IHS Revisjon & Regnskap AS

 Inge Stikholmen
Registrert revisor/autorisert regnskapsfører

Inge er oppdragsansvarlig revisor/regnskapsfører og daglig leder av IHS Revisjon & Regnskap. Har arbeidet med regnskap, revisjon og ledelse de siste 20 år.
Telefon: 67 150 600
Mobil: 911 179 60
E-post: inge@ihsregnskap.no

Signe Kaarsberg
Regnskapsmedarbeider

Signe er utdannet Diplomøkonom fra BI og arbeider i hovedsak med regnskap- og lønnsføring.

Telefon: 67 150 600
Mobil: 905 89 951
E-post: signe@ihsregnskap.no
Victoria Guryeva
Regnskapsmedarbeider

Anne Kristine har utdannelse som Bachelor i revisjon og arbeider med regnskap- og lønnsføring.

Telefon: 67 150 600
Mobil: 942 58 940
E-post: victoria@ihsregnskap.no
 Siri Pedersen Chawla
Regnskapssekretær

Siri er er i barselpermisjon frem til 1.5.2016Telefon: 22 427 200
Mobil: 95 905 730
E-post: siri@ihsregnskap.no
 Mai Liss T Kjørli
Revisormedarbeider/autorisert regnskapsfører

Mai Liss er utdannet Bachelor i revisjon og arbeider i hovedsak med revisjon av små og mellomstore aksjeselskap.

Telefon: 67 150 600
Mobil: 466 63 741
E-post: mailiss@ihsrevisjon.no
Anne Kristine Bjørlo
Regnskapsmedarbeider

Anne Kristine har utdannelse som Bachelor i revisjon og arbeider med regnskap- og lønnsføring.

Telefon: 67 150 600
Mobil:
977 49 479
E-post: annekristine@ihsregnskap.no
Hua Lan
Regnskapsmedarbeider

Hua er utdannet Bachelor i finans fra Kina og har allsidig erfaring med regnskapsføring både fra Kina og Norge.

Telefon: 67 150 600
E-post: hua@ihsregnskap.no
 Trine Nitschke
Regnskapssekretær

Trine er vår sekretær og tar hånd om vårt sentralbord i tillegg til å føre regnskap for et utvalg kunder

Telefon: 67 150 600
Mobil: 414 33 507
E-post: trine@ihsregnskap.no

*
*
*
*