Ansatte i IHS Revisjon & Regnskap AS

 Inge Stikholmen
Registrert revisor/autorisert regnskapsfører

Inge er oppdragsansvarlig revisor/regnskapsfører og daglig leder av IHS Revisjon & Regnskap. Har arbeidet med regnskap, revisjon og ledelse de siste 20 år.
Telefon: 67 150 600
Mobil: 911 179 60
E-post: inge@ihsregnskap.no

Signe Kaarsberg
Autorisert regnskapsfører

Signe er utdannet Diplomøkonom fra BI og arbeider i hovedsak med regnskap- og lønnsføring.

Telefon: 67 150 600
Mobil: 905 89 951
E-post: signe@ihsregnskap.no
Victoria Guryeva
Siviløkonom/Regnskapsmedarbeider

Victoria har utdannelse Master i økonomi og administrasjon og arbeider med regnskap- og lønnsføring.

Telefon: 67 150 600
Mobil: 942 58 940
E-post: victoria@ihsregnskap.no
 Siri Pedersen Chawla
Regnskapssekretær

Siri er vår sekretær og tar hånd om vårt sentralbord.


Telefon: 22 427 200
Mobil: 95 905 730
E-post: siri@ihsregnskap.no
 Mai Liss T Kjørli
Revisormedarbeider/autorisert regnskapsfører

Mai Liss er utdannet Bachelor i revisjon og arbeider i hovedsak med revisjon av små og mellomstore aksjeselskap.

Telefon: 67 150 600
Mobil: 466 63 741
E-post: mailiss@ihsrevisjon.no
Anne Kristine Bjørlo
Regnskapsmedarbeider

Anne Kristine har utdannelse som Bachelor i økonomi og administrasjon fra BI og arbeider med regnskap- og lønnsføring.

Telefon: 67 150 600
Mobil:
977 49 479
E-post: annekristine@ihsregnskap.no
Takhmina Bakiyeva
Regnskapsmedarbeider

Takhmina er utdannet Bachelor i økonomi og regnskap og har allsidig erfaring med regnskapsføring både fra Tyskland og Norge.

Telefon: 67 150 600
Mobil: 400 58 898
E-post: takhmina@ihsregnskap.no
 Trine Nitschke
Regnskapssekretær

Trine har ansvar for vårt internregnskap og fakturering, i tillegg til å føre regnskap for et utvalg kunder.

Telefon: 67 150 600
Mobil: 414 33 507
E-post: trine@ihsregnskap.no

*
*
*
*