Referanser

«profesjonell»

- En profesjonell aktør med god kompetanse og rimelige priser var forutsetninger for oss når vi valgte samarbeidspartner på regnskap, sier Andreas Torgersen, daglig leder i Forsikringsportalen.no AS.

www.forsikringsportalen.no

"valg av selskapsform"


- Kompetanse på skatterådgivning og valg av selskapsform var utslagsgivende når vi valgte ny samarbeidspartner på regnskapsføring, uttaler Martin Jonassen, daglig leder av Martin Jonassen AS.

www.mj.no

"pris"


- Konkurransedyktig pris var en forutsetning for meg ved skifte av revisor, sier Øyvind Kaul Kragerud i Advokatfirmaet Kragerud & Co.

www.kragerudco.no


"kompetanse"


- Vissheten om at regnskapet vårt blir riktig og tryggheten om at enhver utfordring blir løst på en god måte, opplever vi som de viktigste fordelene ved å bruke IHS Revisjon & Regnskap, uttaler Tony Eide, daglig leder ved Oscarsborg Hotel & Resort.

www.oscarsborghotel.no

«tett kontakt og god dialog»


- En overraskende tett kontakt og god dialog med revisor er vår erfaring så langt, uttaler Alf Edvardsen, daglig leder i Salon Services Norway AS.

www.salonservices.no

"pris"

 - Fordelaktige priser var avgjørende for oss ved skifte av regnskapsfører, sier Arne Tanderø, daglig leder i AM Byggservice.

www.ambygg.com

"rask og smidig"


- I tillegg til konkurransedyktig pris var en rask og smidig overgang viktig for oss når vi hadde behov for å skifte regnskapsfører, påpeker Toril Hernandez, daglig leder hos Zoo-1 Drift AS.

www.zoo1.no

*
*
*