Revisjon - Vi tilbyr følgende revisjonstjenester

Revisjon og bekreftelser

  • Lovpålagt revisjon av årsregnskap
  • Begrenset revisjon av delårsregnskaper
  • Avtalte kontrollhandlinger av enkeltposter eller deler av regnskapet

Andre attestasjoner

  • Attestasjon av redegjørelser og kapitalinnskudd, fusjoner, fisjoner og andre kapitalendringer i tråd med selskapslovgivningen
  • Attestasjon av ligningspapirer

Øvrig bistand

  • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
  • Teknisk bistand med utarbeidelse av åpningsbalanser, avviklingsregnskap, fusjons- og fisjonsplaner

"En overraskende tett kontakt og god dialog
med revisor er vår erfaring så langt"

Alv Edvardsen Salon Services Norway AS


*
*
*