Budsjett – bedriftens beste styringsverktøy

Et budsjett er et viktig styringsverktøy for en bedrift. Et budsjett er en oppstilling over de inntekter og kostnader bedriften forventer for en bestemt regnskapsmessig periode. Et budsjett er et planlagt eller forventet regnskap for en budsjettperiode. Bedriftens budsjett er en plan for anskaffelse og anvendelse av ressurser. Et budsjett er et svært viktig enkeltstående elementet i bedriftens økonomistyring.

Kontakt IHS Revisjon & Regnskap AS, for hjelp til å oppsett av bedriftens budsjett.

Budsjett - veien til målet

Bedriftens budsjett er et hjelpemiddel for ledelsen når målene skal stakes ut for en bestemt periode. Videre er et budsjett et nødvendig hjelpemiddel for å kontrollere bedriftens perioderesultater. I tillegg fungerer også et budsjett som kontroll for bedriftens salgsresultater og øvrige kostnader.

Forskjellige typer budsjett

De vanligste budsjettyper bedrifter må forholde seg til er resultatbudsjettet og likviditetsbudsjettet. Resultatbudsjettet omfatter periodens salgsinntekter, variable kostnader, salgsfremmende o.a. faste kostnader. Likviditetsbudsjettet omfatter alle inn- og utbetalinger i regnskapsperioden.