Regnskap og revisjon

Regnskap og revisjon for bedrifter i Oslo, Asker og Bærum er vårt fokusområde. I tillegg har vi også kunder innen regnskap og revisjon i Bergen, Stavanger og Akershus.
IHS Revisjon og Regnskap tilbyr tjenester innen regnskapsføring og revisjon. Vi er hovedsakelig "en revisor" som tilbyr revisjon for bedrifter. Men i tillegg til revisjon og revisortjenester tilbyr vi tjenester innen regnskap og regnskapsføring.

Kontakt IHS Revisjon & Regnskap AS, for hjelp til regnskap og revisjon.

Regnskap, revisjon og selskapsetablering

Eksempler på regnskapstjenester og regnskapsføring er arbeid rundt ligningspapirer, hjelp til bedriftsetablering og styrerepresentasjon. I tillegg til disse tjenestene kan vi være behjelpelig med å være økonomisjef for selskaper som trenger litt ekstra assistanse.

Kontakt IHS Revisjon & Regnskap AS, for hjelp til regnskap og revisjon.