Rådgivning

Vi betjener små og mellomstore bedrifter med praktisk rådgivning og løser oppgaver i løpende daglig drift gjennom samarbeid og felles forståelse av virksomhetens utfordringer. Vi kan tilby kompetanse og erfaring fra nedenstående områder gjennom mange års praksis fra ledelse, praktisk styrearbeid og finansiell rådgivning.

Selskapsstiftelse og avvikling

 • Utarbeidelse av stiftelsesdokument og vedtekter
 • Utarbeidelse av åpningsbalanse ved stiftelse uten penger
 • Bistand ved verdivurderinger
 • Utarbeidelse av avviklingsbalanser

Bistand med egenkapitaltransaksjoner

 • Verdivurderinger
 • Analyse av finansiell struktur, likviditet, kontantstrøm m.m.
 • Finansiell restrukturering, nedskrivninger og lignende
 • Vurdering av skattemessige konsekvenser
 • Utarbeidelse av redegjørelser, fusjons- og fisjonsplaner

Finansiell og regnskapsmessig due diligence

 • Informasjonsgrunnlag i oppkjøps- / salgsprosesser
 • Dokumentasjon av risikofaktorer og faktagrunnlag som øker forståelsen av virksomheten

Økonomistyring

 • Budsjettering
 • Regnskapsanalyse
 • Risikoanalyse
 • Samtalepartner

Internkontroll

 • Gjennomgang av rutiner og kontrollsystemer
 • Risikoanalyse
 • Samtalepartner

Styrerådgivning

 • Bistand med protokoller
 • Plikter og ansvar
 • Regnskapet som beslutningsunderlag og styringsverktøy

Fyll ut skjema under og få gratis og uforpliktende tilbud på revisjon- og regnskapstjenester idag!